USLOVI ULASKA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U TUNIS

 

VIZE

Za ulaz

VIZE

Za ulazak u Tunis, državljanima Bosne i Hercegovine  nije potrebna viza.

Putnici koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom države Tunis, te o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš posjeduju.

Npr. Državljanima Srbije je potrebna viza za Tunis, te su oni u obavezi da se jave u agenciju najkasnije 7 dana prije putovanja,  kako bi aplicirali za odobrenje kod Ministarstva spoljnih poslova Tunisa.  Uz posebno odobrenje  pomenutog ministarstva, putnici  vizu mogu kupiti prilikom slijetanja na aerodrom u Monastiru. Cijena vize iznosi 20 EUR. Putnici koji nisu dobili odobrenje, neće dobiti vizu za ulazak u Tunis.

OSIGURANJE

Svi putnici su u obavezi da imaju polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja sa uključenim rizikom od COVID-19. Osiguranje možete ugovoriti i u našoj agenciji ili kod kolega na aerodromu.

KOMUNIKACIJA SA PREDSTAVNIKOM

Broj predstavnika na destinaciji se nalazi na turističkom vaučeru za hotel kojeg putnici dobijaju na aerodromu u Banjaluci, na šalteru organizatora putovanja agencije Kontiki Travel.
Sa predstavnikom putnici mogu komunicirati putem SMS poruke.

Zbog neusklađenosti pojedinih domaćih mobilnih operatera sa mobilnim operaterima u Tunisu, može se desiti da SMS poruke ne “prolaze” u oba pravca ili da njihovo dostavljanje značajno kasni. Ukoliko primjetite da poruke nisu dostavljene (informacije za izlete, detalji povratnog leta i sl.) predstavnika možete dobiti poziviom sa  mobilnog telefona ili možete koristiti fiksni telefon na recepciji hotela.

PUTNA ISPRAVA

Svaki putnik je u obavezi da posjeduje ispravnu putnu ispravu sa rokom važenja najmanje 6 mjeseci nakon povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom države Egipat, te o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš posjeduju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak u zemlju, tranzit ili dalji boravak putnika iz bilo kojeg razloga. Sve posljedice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave, vize ili zabrane ulaska u zemlju nije moguće

 

PRTLJAG

U cijenu avio karte uračunat je isključivo jedan komad predatog prtljaga po osobi (težine do 20 kg) i manja torba ručnog prtljaga (težine do 5 kg) za lične stvari. Svaki kilogram preko dozvoljene težine kao i dodatni prtljag se naplaćuju pri čekiranju.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promjena reda letenja od strane avio kompanije ili kašnjenja aviona jer su isti regulisani međunarodnim pravilima za avio saobraćaj.

Dužina trajanja leta je oko 2 sata i 15 minuta.
Obroci u avionu nisu u ponudi. Osoblje posade nudi piće i grickalice uz doplatu.

U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga na avio letu, obaveza putnika je da nastalu štetu prijavi, bez odlaganja, nadležnoj aerodromskoj službi (Lost & found office) koja je dužna da sačini zapisnik po prijavi ("Property Irregularity Report - PIR"). Putnik skeniran zapisnik , avio kartu i kartu prtljaga šalje na e:mail adresu avio kompanije: customer.baggage@nouvelair.com i prati dalje upute.

Po pravilima kompanije trudnice na letu mogu putovati do 28. nedelje trudnoće bez posebnih potvrda. Od 28- 36. (32. za blizance) nedelje trudnoće uz odobrenje doktora ne starije od 15 dana. Poslije 37. (33. za blizance) nedelje trudnoće trudnicama nije dozvoljeno da lete.

Kontakt broj predstavnika na destinaciji se nalazi na vaučeru za hotel, kojeg putnici obavezno preuzimaju na aerodromu na šalteru agencije Kontiki Travel (lijevo od šaltera za čekiranje), dva sata pred let.

 

Ponudu fakultativnih izleta na destinaciji možete pogledati na linku:
 https://www.kontiki.ba/bs/pages/tunis-izleti-ljeto

Program putovanja:
https://cms.kontiki.rs/b2cDocuments/pdf/Tunis-ljeto-program-putovanja.pdf

Opšti uslovi putovanja:
https://cms.kontiki.rs/b2cDocuments/pdf/OUP-Kontiki-Travel-%20Banja-Luka.pdf