PREMIJUM USLOVI PUTOVANJA
 

Rezervišite ljetovanje u Grčkoj ili Turskoj i postanite naš PREMIJUM PUTNIK uz odlične pogodnosti:

Premijum uslovi putovanja su u ponudi samo za programe putovanja u kojima je naznačeno da postoji mogućnost uplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA.

Naknada za ugovaranje Premijum uslova putovanja iznosi 3% vrijednosti aranžmana koju putnik može uplatiti odmah po rezervaciji putovanja ili najkasnije u roku od 7 dana od  dana zaključenja Ugovora. Premijum uslovi putovanja obezbjeđuju privilegovane uslove rezervacije putovanja i mogućnost jednostranog raskida putovanja, po premijum uslovima otkaza.

Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora i uplatom akontacije u visini od 10%  od cijene aranžmana.  Ostatak obavezne akontacije do 40% ugovorene cijene, obavezan je uplatiti u roku od 60 dana, računajući od dana zaključenja Ugovora. Putnik je obavezan ukupan iznos cijene aranžmana izmiriti najkasnije  15 dana prije početka putovanja.Prekoračenjem ovog roka za uplatu Putnik  gubi mogućnost ugovaranja Premijum uslova otkaza i na rezervaciju se primjenjuju uslovi i rokovi koji se odnose na standardne uslove otkaza putovanja definisanih u Opštim uslovima putovanja.Putnik koji ugovori Premijum uslove putovanja, ima pravo jednostranog  otkaza putovanja, podnošenjem pismenog otkaza Organizatoru do 10 dana prije dana planiranog početka putovanja, bez obaveze navođenja razloga za otkazivanje putovanja.U tom slučaju, Organizator će Putniku izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog novčanog iznosa, osim iznosa u visini  3% vrijednosti ugovorenog aranžmana, koji je uplaćen po osnovu Premijum uslova putovanja.Ako se putovanje otkaže 9 do 0 dana prije početka putovanja ili neposredno na polasku ili u toku putovanja, naknada za otkaz putovanja iznosi  100% ukupne cijene aranžmana.