Sakriti Dodaj Sobu
 

Petrovac, brojni zalivi, duge plaže i male peskovite uvale, KonTiki